Over Ons

Het Light Art Centre organiseert tentoonstellingen, symposia en andere activiteiten rondom het thema licht. De kunstcollectie ‘Kunstlicht in de Kunst’ vormt de basis van deze activiteiten. De collectie bestaat uit een vijfhonderdtal kunstwerken en is wereldwijd de meest omvangrijke lichtkunstverzameling. Het bevat werken die zijn gemaakt vanaf de 18 e eeuw tot en met heden. De collectie wordt uitgebouwd door het verstrekken van opdrachten aan hedendaagse kunstenaars. De opdrachten zijn erop gericht om het gebruik van nieuwe lichttechnologie te bevorderen.

Het Light Art Centre wordt bestuurd door twee bestuursleden die gezamenlijk een ruime ervaring hebben op het gebied van Kunst, Licht en Design. Beiden zijn door hun werkzaamheden in het bedrijfsleven en in de cultuur verbonden met de stad Eindhoven. De bestuursleden hebben in het verleden zitting gehad in het Bestuur van de Stichting Kunstlicht in de Kunst (KLIK).
Het Bestuur wordt ondersteund door een groep van een dertigtal vrijwilligers waarvan velen in het verleden ook al bij KLIK actief waren. De vrijwilligersorganisatie is de kurk waarop de stichting drijft en herbergt vele expertisegebieden in zich zoals: kunsthistorie, conservatie, archivering, fotografie, (licht)techniek, logistiek, PR, nieuwe media, financiën en organisatie.

 

Robbert Vissers, voorzitter
Frank Eerhart, secretaris

ANBI Informatie

Naam instelling: Light Art Centre

Adres: Looyenbeemd 18, 5652 BH Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2518331
E-mail: info@lightartcentre.nl

Rechtsvorm: Stichting

RSIN/fiscaal nummer: 851370184

Doelstelling: Het promoten van de stad Eindhoven als lichtstad en het organiseren van activiteiten om de lichtkunst collectie ‘Johan Jansen’ aan het publiek te tonen

Hoofdlijnen beleidsplan: Het doel van het Light Art Centre is om de stad Eindhoven als Lichtstad te promoten door het lichtverhaal en haar impact op de geschiedenis en toekomst van de samenleving in zijn algemeen en van de stad Eindhoven in het bijzonder, voor het publiek op een aantrekkelijke manier te vertellen.

Alle presentaties en activiteiten die het Eindhovense lichtverhaal vertellen moeten bij voorkeur van een zodanige kwaliteit zijn dat ze minstens een nationaal, en bij voorkeur een internationaal publiek weten te trekken.

De collectie Johan Jansen bevat lichtsculpturen, schilderijen, tekening en grafiek. Alle werken in de collectie hebben een relatie met kunstlicht. De collectie vertelt het verhaal over de gevolgen van kunstlicht op de samenleving al haar facetten. De collectie is in het bezit van de gemeente Eindhoven en wordt opgeslagen in het RHC Eindhoven. Het actief inzetten van deze collectie, aangevuld met belangrijke kunstwerken uit andere verzamelingen, behoort tot de kerntaken van het Light Art Centre.

Het Light Art Centre wordt bestuurd door twee bestuursleden die gezamenlijk een ruime ervaring hebben op het gebied van Kunst, Licht en Design. Beiden zijn door hun werkzaamheden in het bedrijfsleven en in de cultuur verbonden met de stad Eindhoven en hebben een ruime ervaring in het besturen van culturele organisaties. Het Bestuur wordt ondersteund door een groep van een dertigtal vrijwilligers die in het verleden ook al bij de stichting Kunstlicht in de Kunst actief waren.

De middelen om de activiteiten te financieren worden verkregen door bijdragen van de gemeente Eindhoven en het Prins Bernhard Cultuurfonds en door subsidies van het bedrijfsleven.

Functies en namen bestuurders: Voorzitter: Robbert Vissers, Frank Eerhart: Secretaris.

Beloningsbeleid: De stichting kent geen geldelijke vergoeding voor haar bestuurders en vrijwilligers.

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016