Wat is lichtkunst

Lichtkunst is een verzamelnaam van alle kunstvormen waarin kunstlicht centraal staat. Kunstenaars van licht- en licht-installaties gebruiken licht zoals een kunstschilder verf gebruikt. Licht geeft in deze kunstvorm de expressie aan het kunstwerk. Er worden diverse lichtbronnen gebruikt om deze expressie tot stand te brengen zoals gloeilampen, neon, TL, halogeen en LED.

LED’s worden sinds een aantal jaren toegepast in de Kunst. Door het kleine formaat, de oneindige kleurmogelijkheden en het lage energieverbruik zijn LED’s hiervoor uitermate geschikt. Bovendien kunnen LED’s via sensoren interactief op de omgeving reageren. Kunstenaars passen deze interactieve mogelijkheid van LED’s steeds meer toe. Zo reageert “De Bloem” van kunstenares Titia Ex op de kleuren van de omgeving. Als iemand in een rood gewaad langs “De Bloem” loopt registreert de sensor deze kleur en straalt “De Bloem” exact dezelfde kleur rood uit als het gewaad van de passant. Het kunstwerk “Swarm” van het Amsterdams kunstenaarsduo Blendid reageert op beweging. DE LED bollen reageren op de beweging van het passerend publiek door van kleur en lichtintensiteit te veranderen. Kunstenaars voelen zich sterk aangetrokken door deze interactieve mogelijkheden van LEDs , omdat hierdoor de toeschouwer een actieve relatie met het kunstwerk kan aangaan Lichtkunst omvat ook schilderijen en grafiek waarin kunstlicht het hoofdthema is. De oudste lichtkunst omvat schilderijen waarop lichtbronnen zoals kaarsen, fakkels en olielampen een dominante plaats innemen en karakteristiek zijn voor het kunstwerk. In meer recent werk van bijvoorbeeld Gerrit Wijngaarden, zien we magisch realistische voorstellingen waarin bijvoorbeeld straatverlichting een melancholische en ietwat dreigende sfeer oproept. Ook bestaat er veel grafiek waarin kunstlicht de hoofdrol speelt. Vroege grafiek met kroonluchters en gaslampen vallen hieronder maar ook recent werk van bijvoorbeeld Jeroen Henneman waarin kunstlicht de sfeer bepaald.

Tot slot valt ook videokunst en animatie, onder lichtkunst. Videokunst kwam tot stand in de jaren zestig van de vorige eeuw en gebruikt lichtprojectie als medium. De uit München afkomstige kunstenaar Dr. Hajo Drott, van wie de stichting een zestal werken bezit, begon met lichtsculpturen en zet nu video in, als primair medium voor zijn kunst.